E-SSEB (Beta)

ELECKTRONIC-SOCIAL STUDIES EDUCATION BIBLIOGRAPHY OF TURKEY

E-SSEB (Beta)

ELECTRONICS-SOCIAL STUDIES EDUCATION BIBLIOGRAPHY OF TURKEY

E-SSEB

E-SSEB (E-Social Studies Education Bibliography of Turkey) Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı'nda görev yapan Yrd. Doç. Dr. Erkan YEŞİLTAŞ yürütücülüğünde "Web Tabanlı Türkiye Elektronik Sosyal Bilgiler Eğitimi Bibliyografyası Tasarımı ve Geliştirilmesi" başlıklı CÜBAP (Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi) projesi kapsamında geliştirilmiştir. E-SSEB ile araştırmacıların Türkiye'de Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında üretilen bilimsel çalışmaların künye bilgilerine hızlı ve kolay erişim sağlaması amaçlanmıştır. Proje ve Web sitesine ilişkin bilgiler, sistem güncellemeleri blog üzerinden takip edilebilir.

 

E-SSEB ile Türkiye'de Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında üretilen yüzlerce makaleye ilişkin künye bilgilerine ulaşabilirsiniz. E-SSEB makale veritabanı kullanıcıların da katkılarıyla güncellenerek geliştirilmeye devam edilecektir.

 

E-SSEB ile Türkiye'de Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında yazılan bildirilere ilişkin künye bilgilerine ulaşabilirsiniz. E-SSEB bildiri veritabanı kullanıcıların da katkılarıyla güncellenerek geliştirilmeye devam edilecektir.


 

E-SSEB ile Türkiye'de Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında üretilen yüzlerce lisansüstü teze ilişkin künye bilgilerine ulaşabilirsiniz. E-SSEB tez veritabanı kullanıcıların da katkılarıyla güncellenerek geliştirilmeye devam edilecektir.

 

E-SSEB ile Türkiye'de Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında yazılan kitaplara ilişkin künye bilgilerine ulaşabilirsiniz. E-SSEB kitap veritabanı kullanıcıların da katkılarıyla güncellenerek geliştirilmeye devam edilecektir.

Proje Ekibi

"Web Tabanlı Türkiye Elektronik Sosyal Bilgiler Eğitimi Bibliyografyası Tasarımı ve Geliştirilmesi" başlık projede görev alan proje ekibi ve proje katkı oranları

 

Yrd. Doç. Dr. Erkan YEŞİLTAŞ (Yürütücü)

Proje Katkı Oranı: %80

Alanı: Sosyal Bilgiler Eğitimi

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı / Sivas

 

Yrd. Doç. Dr. Taner ÇİFÇİ (Yardımcı Araştırmacı)

Proje Katkı Oranı: %10

Alanı: Coğrafya Eğitimi

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı / Sivas

 

Yrd. Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL (Yardımcı Araştırmacı)

Proje Katkı Oranı: %10

Alanı: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı / Sivas


Erkan YEŞİLTAŞ © All Rights Reserved.  | 2016