E-SSEB (Beta)

ELECKTRONIC-SOCIAL STUDIES EDUCATION BIBLIOGRAPHY OF TURKEY

E-SSEB (Beta)

ELECTRONICS-SOCIAL STUDIES EDUCATION BIBLIOGRAPHY OF TURKEY

x
Yazar(lar) 
Yayın Yılı 
Makale Başlığı 
Dergi Adı 
Cilt (Volume) 
Sayı (Volume) 
Sayfa (Page) 
Alıntı 
Title 
Barış KAYA2008Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Düşünmeye Uygun Sınıf Ortamı Yaratma İle İlgili Öz-Yeterlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesiBilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi83 1
No English title
Tuğba KAFADAR20137. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİThe Journal of Academic Social Science Studies65417-4312
LEARNING STRATEGIES OF 7TH GRADE STUDENTS IN THE COURSE OF SOCIAL STUDIES
Ömür GÜRDOĞAN BAYIR, Nur Leman GÖZ ,Mahmut BOZKURT2014Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre Sosyal Bilgiler Dersinde Küresel VatandaşlıkEğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 42145-1623
Elementary Teacher Candidates' Views on Global Citizenship in Social Studies Course
Erdoğan KAYA, Önder ERYILMAZ, Uğur GEZER, Murat Ekici, Esma Kapan2015Öğretmenlerin On İki Yıllık Zorunlu Eğitimin (4+4+4) Sosyal Bilgiler Dersine Yansımalarına İlişkin AlgılarıAnadolu Journal of Educational Sciences International5254-934
Elementary and the Social Studies Teachers’ Perceptions Related to the Reflections of the 12-Year Compulsory Education on the Social Studies Course
Murtaza AYKAÇ, Ömer ADIGÜZEL2011SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YARATICI DRAMANIN YÖNTEM OLARAK KULLANILMASININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİKastamonu Eğitim Dergisi191297-3145
THE EFFECT OF USING CREATIVE DRAMA AS A METHOD IN SOCIAL STUDİES CLASS ON STUDENTS’ ACHIEVEMENT
Esra Mindivanlı, Birgül Küçük, Elif Aktaş2012SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLERİN AKTARIMINDA ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİN KULLANIMIEğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi1386-946
USING PROVERBS AND IDIOMS IN SOCIAL STUDIES COURSE TO CONVEY VALUES
Asım Çoban, Turgut İleri2013Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Teknolojileri ve Materyalleri Kullanma Düzeyleri ve Kullanamama SebepleriAmasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi21194-2137
The Level of Social Studies Teachers’ Using Teaching Techniques and Materials and the Reasons of Their Inability to Use Them
Cengiz DÖNMEZ, Ebru AVCI2011Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Karakter Eğitimine Dair ÖzYeterlikleriUluslar arası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi210-148
The Self-Efficacy Of Character Education Pertaining To Social Studies Teachers
Barış Kaya2009SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ TRANSFERİN ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİSelçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 2799-1169
EXAMINING THE SELF-EFFICACY LEVELS OF PRESERVICE TEACHERS’ ON TEACHING TRANSFER IN TERMS OF VARIOUS PARAMETERS
Mikail TEL2015İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDAKİ SPOR VE BOŞ ZAMAN TEMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİSOBİDER - Sosyal Bilimler Dergisi 273-8410
THE EVALUATION OF THE THEMES OF SPORT AND LEISURE TIME ACTIVITIES IN PRIMARY EDUCATION’S SCHOOLBOOKS OF SOCIAL SCIENCES
Sayfa 1 - 83 (824 makale)Prev[1]234567818283Next
x
Tez Türü 
Yazar 
Danışman 
Yıl 
Tez Başlığı 
Üniversite 
Enstitü 
Şehir 
Alıntı 
Thesis Title 
Yüksek LisansEMEL YEŞİLKAYALIY.DOÇ.DR. GÜLNUR TANRIÖĞEN1996İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Problem Çözme Yönteminin Öğrencilerin Okul Başarıları ve Duyuşsal Özellikleri Üzerindeki EtkisiDokuz Eylül ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsüİzmir1
The Effects of problem solving method on the 4. grade students school achievement and their affective characteristics on a social studies unit
Yüksek LisansNERMİN KARABACAKDOÇ.DR. MÜNİRE ERDEN1996Sosyal Bilgiler Dersinde Eğitsel Oyunların Öğrencilerin Erişi Düzeyine EtkisiHacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüAnkara2
The Effects of educational games to the student achievement level in social sciences classes
Yüksek LisansRÜŞTÜ YEŞİLPROF.DR. S. SAVAŞ BÜYÜKKARAGÖZ1996Sosyal Bilgiler Ders Programının Niteliği Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüKonya3
 
Yüksek LisansMERYEM PİRİÇDANEDOÇ.DR. İBRAHİM ARSLANOĞLU1997İlköğretim 1. Kademe Sosyal Bilgiler Ders Programının Değerlendirilmesi Gazi ÜniversitesiSosyal Bilimler EnstitüsüAnkara4
 
DoktoraHÜLYA PEHLİVANPROF.DR. ÖZCAN DEMİREL1997Örnek Olay ve Oyun Yoluyla Öğretimin Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenme Düzeyine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüAnkara5
The effect of teaching through case study and play on learning level in social science cours
Yüksek LisansCELİL ÖZTÜRDOÇ.DR. NECMETTİN KARAKAYA1997Karma Yöntemin İlköğretim Okulu 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenci Erişisine Etkisi (Konya ilinde bir araştırma)Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri EnstitüsüAnkara6
 
DoktoraTUĞBA ŞAHİN YANPARPROF.DR. NURAY SENEMOĞLU1997İlkokul Sosyal Bilgiler ve Matematik Dersinde Öğretmen, Öğrenci Etkileşim Sıklığının Öğrenme Düzeyine ve Akademik Benlik Kavramına Etkisi Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüAnkara7
The eppects of equal teacher-student interaction on the learning level and academic self concept of social studies and mathematics in the fourth class of elemantary school
Yüksek LisansSEVİNÇ TOKLUY.DOÇ.DR. GÜLNUR TANRIÖĞEN1997Öğretmen Algısına Göre İlkokul Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Karşılaşılan Sorunlar Dokuz Eylül ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsüİzmir8
Teacher perception of problems seen in social studies class for fifth grade
Yüksek LisansAYŞE MENTİŞY.DOÇ.DR. AHMET DOĞANAY1997İlköğretim 1. Aşama Sosyal Bilgiler Dersi Duyuşsal Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesiÇukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüAdana9
 
Yüksek LisansCUMA SIĞANPROF.DR. ALİ OSMAN ÖZCAN1997İlkokulda Sosyal Bilgiler Dersinin Etkililiğini Azaltan Faktörlerin Araştırılması Marmara ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsüİstanbul10
 
Sayfa 1 - 99 (986 tez)Prev[1]234567979899Next
x
Editör(ler) 
Yazar(lar) 
Kitap Adı 
Şehir 
Yayınevi 
 Ebru Uzunkol, Tuğba Selanik Ay, Hıdır Karaduman, Levent Mercin, İsmail Taşlı, Muzaffer Çatak, Selçuk Şimşek, Vesile Alkan, Ali Rıza Erdem, Döndü Özdemir Özden Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenleri için Sosyal Bilgiler ÖğretimiAnkaraAnı Yayıncılık
Sevgi Coşkun Keskin Carol Seefeldt, Sharon Castle, Renee C. Falconer Sosyal Bilgiler Öğretimi - Okul Öncesi / İlkokul Çoçukları içinAnkaraNobel Yayıncılık
Mustafa Safran Harun Er, Talip Öztürk, Selahattin Kaymakcı, Erkan Yeşiltaş, Selma Yel, Şahin Oruç, Soner Mehmet Özdemir, Hilmi Demirkaya, Ebru Gençtürk, Hakan Koç, Kubilay Yazıcı, Nadire Emel Akhan, Yasin Doğan, Gökçe Kılıçoğlu, Zihni Merey, Bülent Aksoy, Ahmet Şimşek, Banu Çulha Özbaş, Bekir Necati Altın, Bülent Akbaba, Elif Kaldırım Aladağ, Gülfem Sarpkaya, Halil Tokcan, Nazlı Gökçe, Nihal Baloğlu Uğurlu, Nihat Şimşek, Seçil Alkış, Sezai Öztaş, Sıddıka Demirtaş, Soner Aladağ, Barış Kaya, Ahmet Şakir Atçı, Ebru Ay, Mehmet Özdemir Sosyal Bilgiler ÖğretimiAnkaraPegem Akademi Yayıncılık
 Ersin Güngördü İlköğretimde Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler ÖğretimiAnkaraNobel Yayıncılık
 Selçuk Beşir Demir, Hamza Akengin Hikayelerle Sosyal Bilgiler ÖğretimiAnkaraPegem Akademi Yayıncılık
Refik Turan, Kadir Ulusoy Ali Meydan, Aziz Erkan, Bahri Ata, Bayram Tay, Handan Deveci, Kadir Ulusoy, Mustafa Günay, Serdarhan Musa Taşkaya, Hakan Akdağ, İbrahim Sarı, Nadire Emel AkhanSosyal Bilgilerin TemelleriAnkaraMaya Akademi Yayıncılık
 Halil Tokcan Sosyal Bilgilerde Kavram ÖğretimiAnkaraPegem Akademi Yayıncılık
Cemil Öztürk, Handan Deveci, E. Özlem Yiğit, Hıdır Karaduman Cemil Öztürk, Handan Deveci, Erdoğan Kaya, Gizem Bengiç, Yaşar Kop, E. Özlem Yiğit, Selçuk Beşir Demir, Berna Kaya, Kibar Aktin, Ahmet Emin Osmanoğlu, Canan Tunç Şahin, Gül Tuncel, Besime Arzu Güngör, Kerem Çolak, Mustafa Şeker, Eleni Filippidou, Abdoulmaged Taha Ahmad Abdoulmaged Farklı Ülkelerin Sosyal Bilgiler Öğretim ProgramlarıAnkaraPegem Akademi Yayıncılık
 Cemil Öztürk, Sevgi Coşkun Keskin, Rahmi Otluoğlu Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebi Ürünler ve Yazılı MateryallerAnkaraPegem Akademi Yayıncılık
Ramazan Sever, Mesut Aydın Ramazan Sever, Mesut Aydın, Erol Koçoğlu, Ali Sinan Bilgili, Recep Dündar, Elvan Yalçınkaya, Nihat Şimşek, Mustafa Akdağ, Hasan Aydemir, Özlem Ulu Kalın, İhsan Ünlü, Sibel Oğuz, Gül Tuncel, İsmail Şan, Cihan Kara, Selçuk Ilgaz, Hasan Aslan, Özkan Akman, Feride Ersoy, Emine Erdoğan, Özcan Ekici, Fatih Kaya, Uğur Özhan, Servet Atik, İlyas Akkuş, Hakan Örten, Hacer Dolanbay, Arcan Aydemir, Alpaslan Ay, Esra Mindivanlı Akdoğan, Kenan Baş, Fatıma Betül Demir, Aslıhan Kurt Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler EğitimiAnkaraPegem Akademi Yayıncılık
Sayfa 1 - 4 (37 kitap)Prev[1]234Next
x
Yazar(lar) 
Bildiri Başlığı 
Sempozyum / Kongre 
Üniversite/Kurum 
Şehir/Ülke 
Tarih 
Alıntı 
Tushar SavarkarEducational Attainment of Youth in India: How Far Socio-Economic Factors Influence Access to Education? Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II (USBES II) - International Social Studies Education Symposium II (ISSES II)Aksaray ÜniversitesiAksaray, TÜRKİYE26-28 Nisan 20131
Hanife Akgül Raziye Pekşen AkçaMeslek Seçiminde Mesleki Rehberlik Almayan Dezavantajli Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Meslek Algılarının İncelenmesi Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II (USBES II) - International Social Studies Education Symposium II (ISSES II)Aksaray ÜniversitesiAksaray, TÜRKİYE26-28 Nisan 20132
Hosein Fathi NasrabadStudy of Introduce the Characteristic of a Virtual Environment with the Virtual Work Environment Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II (USBES II) - International Social Studies Education Symposium II (ISSES II)Aksaray ÜniversitesiAksaray, TÜRKİYE26-28 Nisan 20133
Erol Koçoğlu Özcan EkiciBilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II (USBES II) - International Social Studies Education Symposium II (ISSES II)Aksaray ÜniversitesiAksaray, TÜRKİYE26-28 Nisan 20134
Mavi Akkaya Bülent AkbabaSosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Öğretim Amaçlı Kullanımına Yönelik Özyeterlik Algıları Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II (USBES II) - International Social Studies Education Symposium II (ISSES II)Aksaray ÜniversitesiAksaray, TÜRKİYE26-28 Nisan 20135
Ibrahim Uysal Ömer GünSosyal Bilgiler Dersinde Öğrenmeyi Öğrenme Stratejilerinin, Öğrencilerin Anlama ve Yorumlama Düzeylerine Etkisi Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II (USBES II) - International Social Studies Education Symposium II (ISSES II)Aksaray ÜniversitesiAksaray, TÜRKİYE26-28 Nisan 20136
Moses MugerwaChallenges of Disability in Science Today, Key Intervention Strategies And Approach in Supporting People with Disabilities Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II (USBES II) - International Social Studies Education Symposium II (ISSES II)Aksaray ÜniversitesiAksaray, TÜRKİYE26-28 Nisan 20137
Mehmet Tamer Kaya Ramazan Bulut Barış ÇiftçiSosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II (USBES II) - International Social Studies Education Symposium II (ISSES II)Aksaray ÜniversitesiAksaray, TÜRKİYE26-28 Nisan 20138
Tuba ÇengelciValues Education Through Projects in the Social Studies Course Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II (USBES II) - International Social Studies Education Symposium II (ISSES II)Aksaray ÜniversitesiAksaray, TÜRKİYE26-28 Nisan 20139
Ibrahim Sarı Hafize ErSosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Değer Algıları ile Çatışma Eğilimleri Arasındaki İlişki Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II (USBES II) - International Social Studies Education Symposium II (ISSES II)Aksaray ÜniversitesiAksaray, TÜRKİYE26-28 Nisan 201310
Sayfa 1 - 61 (610 bildiri)Prev[1]234567596061Next

Erkan YEŞİLTAŞ © All Rights Reserved.  | 2016